Наукова діяльність

НАПРЯМОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

На кафедрі створено наукову школу за напрямом «Територіально-просторовий розвиток міст і регіонів» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т.).

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

1. Регіональне стратегічне планування розвитку і реформування містобудівної документації
Результати досліджень реалізуються у формі наступних науково-дослідних робіт:
- «Формування територіальних утворень в умовах децентралізації» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В.Т.; виконавці ст. вик. Апатенко Т.М., ас. Панкеєва А.І.);
- «Концепция стратегии развития г. Харькова до 2030 г.» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В.Т.; виконавці – колектив авторів);
- «Концепция стратегии развития г. Чугуева, как структурной части Харьковской агломерации до 2020 г.» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В.Т.; виконавці – колектив авторів);
- колективна монографія «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів»;
- монографія «Стратегическое планирование развития мегаполисов и регионов» (автори Семенов В.Т., Штомпель Н.Е.).

2. Інноваційні розробки з покращення стану міської транспортної інфраструктури великих міст

В рамках цього напрямку проводились і проводяться наступні науково-дослідні роботи:
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Гордієнко С.М., д.т.н., проф. Линник І.Е., ст. викл. Черноносова Т.О., к.т.н., доц. Жидкова Т.В., ас. Чепурна С.М.);
- науково-дослідні роботи студентів: «Градостроительные аспекты создания системы общественного велопроката в г. Харькове» (науковий керівник - ст. викл. Гордієнко С.М.); «Необходимость организации пешеходных зон и пешеходных пространств в крупных городах» (науковий керівник - ст. викл. Черноносова Т.О.); «Проблемы и пути решения транспортной инфраструктуры в планировке современных городов» (науковий керівник – к.т.н., ст.викл., Шишкін Е.А.).

3. Енергозбереження та енергоефективність міського будівництва: перспективи інноваційного розвитку

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- науково-дослідна робота студента: «Екомісто ― сучасне втілення технологій майбутнього» (науковий керівник – ст. викл. Апатенко Т.М.);
- кандидатська дисертація ас. Вяткіна К.І. «Енергозберігаюча технологія портландцементу з використанням відходу переробки газового конденсату»;
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Гордієнко С.М., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., ас. Чепурна С.М., к.т.н., доц., Безлюбченко О.С., ст. викл. Апатенко Т.М.)

4. Інтеграція інноваційного потенціалу в сфері розвитку ландшафтно-рекреаційних утворень як фактор стратегічного розвитку регіону

В рамках цього напрямку проводились і проводяться наступні роботи:
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., д.т.н., проф. Линник І.Е., ст. викл. Черноносова Т.О., ас. Чепурна С.М., ст. викл. Апатенко Т.М.)

5. Інноваційні рішення реконструкції територій в межах історичного ареалу великих міст

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- монографія «Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища» (автори – к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Черноносова Т.О., ст. викл. Гордієнко С.М., к.т.н., доц. Жидкова Т.В.);
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., д.т.н., проф. Линник І.Е., ст. викл. Черноносова Т.О., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., ас. Чепурна С.М., ст. викл. Апатенко Т.М., к.т.н., доц., Безлюбченко О.С., ст. викл. Гордієнко С.М.);
- науково-дослідна робота студента «Перетворення промислових територій в структурі міста» (науковий керівник – ас. Панкеєва А.М.).

6. Нові тенденції територіально-просторового розвитку міської території

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- кандидатська дисертація ас. Панкєєвої А.М. «Принципи формування просторово-територіальної структури міської агломерації (на прикладі міста Харкова)» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т.);
- науково-дослідні роботи «Инверсия садовых домиков в коттеджные поселки» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т., виконавці – ст. викл. Мороз Н.В., ас. Панкеева А.М.); «Упреждение обрушений панельных зданий и обеспечение их эффективной и безопасной эксплуатации» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т., виконавці – к.т.н., доц. Жидкова Т.В., ст. викл. Н.В. Мороз, ас. А.М. Панкеєва, к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Управляемая агломерация крупных городов и регионов» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т., виконавці – ст. викл. Апатенко Т.М., к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Мороз Н.В., ас. Панкеєва А.М.), «Трансграничная интерагломерация (Харьков-Белгород-Воронеж-Донецк-Луганск-Ростов-на-Дону)» (науковий керівник – к.арх., проф. Семенов В.Т., виконавці – ст. викл. Н.В. Мороз, ас. А.М. Панкеєва), «Интерагломерация трансграничных регионов восточной Украины» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т., виконавці – ст. викл. Апатенко Т.М. , ст. викл. Мороз Н.В. ас. Панкеева А.М., ас. Яковлєв П.А.),;
- науково-дослідні роботи студентів «Аналіз сучасних методів реконструкції міської забудови» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Напрямки і принципи реновації промислової забудови» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Функціонально-просторова організація торговельних комплексів в умовах реновації промислових будівель» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Функциональное зонирование города» (науковий керівник – к.т.н., ст.викл., Шишкін Е.А.), «Городские агломерации на современном этапе Украины» (науковий керівник – ст. викл. Черноносова Т.О.);
- монографія «Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища» (автор ас. Вяткін К.І.);
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., к.т.н., доц., Безлюбченко О.С., ст. викл. Апатенко Т.М., д.т.н., проф. Линник І.Е., ас. Чепурна С.М., ас. Панкеєва А.М.).

7. Прогнозування еволюції ергатичних систем

В рамках цього напрямку проводились і проводяться наступні роботи:
- докторська дисертація Линник І.Е. «Теоретичні основи прогнозування еволюції ергономічної системи «водій – транспортний засіб – транспортна мережа - середовище» (науковий керівник д.т.н., проф. Доля В.К.) (2013 р.);
- кандидатська дисертація Жабіної А.І. «Прогнозування обсягів перевезень пасажирів метрополітеном з урахуванням впливу середовища (на прикладі м. Харкова)» (науковий керівник – д.т.н., проф. Линник І.Е.);
- науково-дослідна робота студента «Влияние факторов внешней среды на объемы перевозок пассажиров метрополітеном» (науковий керівник – д.т.н., проф. Линник І.Е., ас. Жабіна А.І.)

8. Системна оптимізація елементів доріг і вулиць за екологічними, ергономічними та техніко-економічними критеріями

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- кандидатська дисертація Кульбашної Н.І. «Ергономічне забезпечення умов руху на суміжних ділянках доріг» (науковий керівник – д.т.н., проф. Линник І. Е.);
- монографія «Оцінка та прогнозування екологічного стану доріг та виробничих баз дорожнього господарства» (автор – д.т.н., проф. Линник І. Е.).

9. Методологія архітектурно-будівельного проектування та конструювання, удосконалення конструкцій будівель і споруд

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- монографія «Архітектурно-будівельні конструкції, будівлі і споруди у винаходах» (автор – д.т.н., проф.. Романенко І.І.);
- кандидатська дисертація Гордієнко С.М. «Варіантні житлові будівлі каркасної індустріалізованої системи (на базі міжвидової серії 1.020-1/87)» (науковий керівник – д.т.н., проф. Романенко І.І.);
- кандидатська дисертація Шишкіна Е.А. «Напружено - деформований стан анкерування арматурних стержнів серпоподібного профілю акриловими клеями при дії статичного висмикувального зусилля» (науковий керівник к.т.н., проф. Золотов М.С.) (2014 р.);
- кандидатська дисертація Чепурної С.М. «Бетоны с повышенными физико-механическими свойствами и водонепроницаемостью за счет применения высокодисперсного мела» (науковий керівник д.т.н., проф. Плугін А.А.);
- науково-дослідна робота студента «Житлова індустріалізована будівельна система середньої поверховості» (науковий керівник д.т.н., проф. Романенко І. І.);
- навчальний посібник «Архитектурно-будівельні конструкції» (автори – ст. викл. Мороз Н.В, ас. Панкеєва А.М.).


НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОЗРОБКИ

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТ ГОРОДА

Наука 1

МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Наука 2

КОНЦЕПЦІЇ І СТРАТЕГІЇ СИСТЕМНОГО, СТАЛОГО І СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ І ВЕЛИКИХ МІСТ

Наука 3

В 2016 році колективом кафедри в співпраці зі співробітниками інших кафедр різних факультетів Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова видано колективну монографію «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів».


уменьш Монография

Авторами-розробниками якої є Апатенко Т. М., Безлюбченко О. С., Гайко Ю. І., Гончарова З. В., Гордієнко С. М., Жидкова Т. В., Завальний О. В., Линник І. Е., Мороз Н. В., Панкеєва А. М., Прасол В. М., Семенов В. Т., Сосіпатров А. М., Черноносова Т. О., Шишкін Е. А., Штомпель Н. Е.

В монографії представлені деякі укрупнені напрями наукових розробок кафедри міського будівництва. Розкриваються переваги створення тимчасових творчих колективів, концептуальні та стратегічні проекти з проблем розвитку та реформування міст, перспективні напрямки розвитку великих міст і регіонів: керована агломерація, інтерагломерація транскордонних регіонів України, визначення ризиків експлуатації будівель і ліквідації можливих руйнувань, перспективи інноваційного розвитку енергозбереження та енергоефективність міського будівництва, редевелопмент міських територій та об’єктів нерухомості. Пропонується системне вирішення комплексу завдань з переходу містобудівного комплексу до інноваційного соціально орієнтованого типу розвитку, формування інноваційної економіки, знань, що означає перетворення творчого потенціалу людини в провідний чинник економічного зростання і національної конкурентоспроможності.
Монографія призначена для наукових робітників, викладачів і співробітників ВНЗ, студентів, що навчаються за напрямами «Будівництво» та «Архітектура».

НАПРЯМОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ АРХІТЕКТУРИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Н. Я. Крижановская, О. В. Смирнова, И. А. Дегтев. Природоинтегрированные индивидуальные жилые дома повышенной комфортности. Монография

Н. Я. Крижановская, М. А. Вотинов. Открытые архитектурные пространства центра Харькова. Монография

Н. Я. Крижановская, М. А. Вотинов. Формирование открытых архитектурных пространств в городской среде. Монография

 Н. Я. Крижановская, С. С. Янкович. Формирование рекреационных пространств в архитектурной среде. Монография

 Н. Я. Крижановская, Ю. С. Гордиенко, И. А. Дегтев.

Приемы формирования природоинтегрированной архитектуры в городской среде. Монография

 Н. Я. Крижановская, Е. Ю. Усачова. Детские железные дороги. Монография

 

Н. Я. Крижановская, В. П. Дубинский.

Светоцветовой дизайн городской среды. Монография

 

НАПРЯМОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ОСНОВ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ І РИСУНКУ

Список наукових праць, опублікованих у 2015 році:

Автори Назва роботи Назва видання Том, номер/випуск/ перша-остання сторінки роботи Режим доступу
Монографії
1 Вотінов М.А. Реновация и гуманизация общественных пространств в городской среде Харьк. нац. ун-т. гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. Х.: ХНУГХ, 2015. – 153 с. Друкований
2. Вотінов М.А. Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській політехніці

монографія:

За заг. ред. Б. С. Черкеса та Г. П. Петришин

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014-2015. 796/5 Друкований
Підручники
- - - - - -
Навчальні посібники
- - - - - -
Статті
1 Вотинов М.А. Приемы гуманизации промышленных территорий с сохранением производственной функции

Комунальне господарство міст.

Науково-технічний збірник. Серія: Технічні науки та архітектура

Х.: ХНУГХ, 2015. – № 123. – С. 68-73. http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4698
2 Вотинов М.А. Гуманизация предметно-пространственной среды центра крупнейшего города Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сборник научных трудов.

Одесса, ОГАСА 2015. – № 15 – С. 138-144.

Друкова-ний
3 Вотинов М.А. Пешеходные улицы и пешеходные зоны как объекты гуманизации городской среды Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Збірка наукових праць.

Х.: ХДАДМ, 2015. – № 1 – С. 83-88.

http://www.ksada.org/pdf/t2015-01-15-votinov.pdf
Тези доповідей
1

Вотинов М.А.

Эколого-эстетические аспекты гуманизации

ландшафтно-рекреационных объектов города

Материали

за XI международна

научна практична конференция

«Аchievement

ofhighschool - 2015»

17 – 25 november

Том 13,

София

«БЯЛ ГРАД-БГ» ООД. –

2015. – С. 48-51.

http://www.rusnauka.com/43_DWS_2015/Stroitelstvo/1_201742.doc.htm
2 Швець Л.М.

Дитячий центр ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  в дизайн-проектах студентів-архітекторів.  

Гендерна політика міст: історія і сучасність: матеріали IV міжнар.наук.-практ. конфер., Харків 6-7 жовтня 2015р. / [редкол.: Н.В. Бібік, Г.Г. Фесенко, З.О. Першай та інші]; Харків. Нац. Ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – Вип.5 – с. 323-325. http://gc.kname.edu.ua/images/docs/gengern_policy_2015/gend_policy_36.pdf
3 Богданова Л.О. Методика архітектурного проектування 1-3 курсів Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: композиція, мистецтво в програмі архітектурної підготовки». Київ: КНУБА, 2015. – с. 41 -
4 Мироненко О.В. «Pozytywnywpływarchitekturykrajobrazuwmieście» (Позитивний вплив ландшафтного дизайну в місті) міжнародна наукова конференція «Kulturowaicywilizacyjnatożsamość Polakówprzyrodawkreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnychitechnicznych» (Культурно-цивілізаційна ідентичність поляків – природа у творчості: художня, наукова, туризм, охорона здоров'я) м. Спале, Польща. – 2015    -
Статті у міжнародній наукометричній базі даних (Scopus) (Україна)
- - - - - -
               

Перелік наукових праць (статті), опублікованих та підготовлених до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях:

Автори Назва роботи Назва видання Том, номер/випуск/перша-остання сторінки роботи Режим доступу
Статті
1

Вотинов М.А.,

Крижановская Н.Я.

Проблемы экологии городской среды в Украине Современные информационные технологии, технические науки, строительство и архитектура, математика. Научно-теоретический и практический журнал «ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ» Казахстан. – № 9 (140) 2015. – С. 79-84.
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/Books/Gol_2014_3.pdf
 
наукометрическая база elibrary
Статті підготовлені до друку
1 Вотинов М.А. Инновационные особенности гуманизации городской среды в низкоуглеродных городах XI  Международ-ная научно-практическая конференция «Направления научной мысли – 2015»

Science and Education Ltd (Англия)

Сроки проведения: 30.12.2015 -07.01.2016

http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm
Статті у міжнародній наукометричній базі даних (Scopus) (Україна)
- - - - - -

Участь студентів у конференціях за межами Університету

ПІБ Подія  
1 -

-

-

Участь у конкурсах

ПІБ Робота Подія  
1.

Вінтаєва Н.С.,

Вінтаєв Д.Ю.

Участь у Всеукраїнській художній виставці «Різдвяний салон»

січень 2015 р., 

м. Київ.

 
2.

Вінтаєва Н.С.,

Вінтаєв Д.Ю.

Участь у Всеукраїнській художній виставці «Різдвяна»

січень 2015 р.,

м. Харків

 
3.

Вінтаєва Н.С.,

Вінтаєв Д.Ю.

Участь у весняній всеукраїнській художній виставці

квітень 2015 р.,

м. Харків

 
4. Вінтаєва Н.С. Участь у регіональній художній виставці «Анімалістична»

серпень, 2015 р.

м. Харків

 
5.

Вінтаєва Н.С.,

Вінтаєв Д.Ю.

Участь у Всеукраїнській художній виставці   присвячена Дню художника

жовтень, 2015 р.

м. Харків

 
6. Вінтаєв Д.Ю. Участь у Всеукраїнській художній виставці   присвячена Дню художника жовтень, м. Київ, 2015р.  
7. Мирончик П.В. Харківська художня галерея С. Висильковского. Живописна робота  «Натюрморт» 80х75 –  синтетичний проект СтАрт. квітень, м. Харків, 2015 р.   
8. Мирончик П.В. Живописна робота «Двадцять років великої перемоги» 60х75 «Народження» м. Харків, 2015  
9. Манохін В.П. Харківська художня галерея С. Висильковского. Живописна робота «Релігія» 65х60 – проект СтАРТ.    квітень, м. Харків, 2015 р.   
10. Манохін В.П. Живописна робота «Ранок» 60х75 у виставці «Двадцять років великої перемоги»  м. Харків, 2015  
11. Коровкіна Г.А. Підготовка студентів до участі у VIIВсеукраїнському фестивалі робо техніки «ROBOTICA» м. Київ, 2015  
12. Швець Л.М. Підготовка студентів до участі у ІХРегіональному конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» м. Харків, 27 квітня 2015р.  
13.

Богданова Л.О.

Швець Л.М.

Підготовка студентів до участі у XXIII-XXIVогляду-конкурсу дипломних робіт «Архосвіта 2015». м. Київ, 26-31 жовтня, 2015р.  
14.

Богданова Л.О.

Швець Л.М.

Підготовка студентів до участі у II Міжнародному молодіжному фестивалі архітектури 2015 ARCHIVISION. м. Одеса, 9-10 вересня  2015 р.  

Зав. каф. ОАПіР                                                                           доц. Вотінов М.А.

Список наукових праць, опублікованих у 2014 році:

Автори Назва роботи Назва видання Том, номер/випуск/перша-остання сторінки роботи Режим доступу
Монографії
1 Вотінов М.А. Реновация и гуманизация общественных пространств в городской среде Харьк. нац. ун-т. гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. Х.: ХНУГХ, 2014. – 154 с. Електрон-ний
2 Шубович С.О., Вінтаєва Н.С., Коптєва Г.Л., Соловйова О.С., Сисоєва В.В. Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова Х.: ХНУГХ, 2014. – 237 с. Друкова-ний
3

Шипулін. В.Д.

Патракеєв І. М.

Толстохатько В.А.

Трипуніна Н.П.

Древаль І.В.

Швець Л.М.

Завальний О.В.

Черноносова Т.О.

Гордієнко С.М.

Жидкова Т.В.

Сосіпатров А.М., за ред.

Семенова В.Т.

Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова Х.: ХНУГХ, 2014. – 213 с. Друкова-ний
Підручники
- - - - - -
Навчальні посібники
- - - - - -
Статті
1

Вотінов М.А.

Типология общественных пространств и характеристика их гуманизации. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сборник научных трудов. Одесса, ОГАСА 2014. – № 14. – С. 103-109 Друкова-ний
2 Вотінов М.А. Низкоуглеродные города как объекты гуманизации городской среды Науковий вісник будівництва. Х.: ХНУБА, № 4 (78), 2014. – С. 53-58 Друкова-ний
3 Коровкіна Г.А., Жукова О.С. Способи гармонізації архітектурного міського середовища Науковий вісник будівництва Х.: ХНУБА, № 4 (78), 2014. – С. 45-50 Друкова-ний
4 Вотинов М. А. Специфика формирования эко-ноосферного устойчивого города Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник К.:КНУБА, 2014. – Вип. 53. – С. 27-33 Друкова-ний
5 Богданова Л. О. Перспективное использование объектов историко-культурного наследия в целях туризма

Вестник

БГТУ им. В. Г. Шухова

Б. : БГТУ, №1, 2014. – С.7-9 Друкова-ний
Тези доповідей
1

Вотинов М.А.

Ландшафтный дизайн как средство гуманизации городской среды. Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания», - 2014.

Том 44 – София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. –        С. 73-76.

Друкова-ний
2 Вотинов М.А. Ноосферный подход к исследованию среды жизнедеятельности как средство ее гуманизации. MaterialyXmezinarodnivedeckoprakticakonference «Efektivninastrojemodernichved – 2014». Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 37-40. Друкова-ний
3

Вотинов М.А.

Формирование туристических комплексов как объектов гуманизации городской среды в Украине. Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 258-260.

Електрон-ний
4

Мироненко В.П.,

Мироненко О.В.,

В.С. Маслова

Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в

современном городе

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 188-190.

Електрон-ний
5 Єрошкіна О.О.

Проблеми збереження й відновлення сакральної

архітектурної спадщини у вдосконаленні

архітектурного середовища   історичної частини

найбільшого міста (на прикладі Харкова)

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 207-208.

Електрон-ний
6 Манохин В.П.

Использование опыта мастеров харьковской

архитектурной школы в ходе реконструкции

исторической застройки Харькова

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 225-226.

Електрон-ний
7 Швець Л.М.

Зовнішні залізничні комунікації у міжнародній

інтеграції малих та середніх міст.

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 232-234

Електрон-ний
8 Усачева Е.Ю. Принципы реабилитации малых парков Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 251-252

Електрон-ний
9 Богданова Л.О.

Креативні туристичні об’єкти, як засіб формування

мобільної рекреації

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 265-266

Електрон-ний
10 Коровкина А.А. Архитектурные новации и современные технологии Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 163-165 Електрон-ний
Статті у міжнародній наукометричній базі даних (Scopus) (Україна)
- - - - - -
                 

Перелік наукових праць (статті), опублікованих та підготовлених до друку у 2014 році у зарубіжних виданнях:

Автори Назва роботи Назва видання Том, номер/випуск/перша-остання сторінки роботи Режим доступу
Статті
1

Вотинов М.А.

Особенности формирования общественных пространств в городской среде. Научно-теоретический журнал «Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова».

Белгород, Б.:БГТУ, 2014. – № 4 – С. 36-40.

Друкований
2

Крижановская Н.Я.,

Вотинов М.А.

Преобразование промышленных объектов как приоритетное направление гуманизации городской среды. Экология, сельское хозяйство, строительство и архитектура. Современный научный вестник.

Руснаучкнига, 2014. – № 21 – С. 80-85.

Друкований
3 Швець Л.М. Прийоми містобудівного формування залізничних вокзальних комплексів малих та середніх міст. Международное научное издание SWorld, сборник научных трудов. Иваново, Маркова АД,   2014. –         № 3 (36) –    С. 27-31. Друкований
Статті підготовлені до друку
- - - - - -
Статті у міжнародній наукометричній базі даних (Scopus) (Україна)
- - - - - -

Участь у конкурсах та виставках

ПІБ Подія Робота  
1. Сторожук Л.К.

Персональна ювілейна виставка: «Творчі грані». ХО НСХУ (Будинок художника) Вул. Дарвіна, 11. /Квітень, травень, червень, (2014 рік.) Леонід Сторожук, заслужений діяч мистецтв України.

60 робіт - живопис;

10 робіт - гумористичний живопис;

50 аркушів (120 робіт) (карикатура , шарж, гумористичний малюнок, замальовки);

Відеофільми - 60 хв. (документальне відео, анімаційні фільми, репортажі).

 
2.

Сторожук Л.К.

Міжнародна виставка карикатури. Турція,          м. Стамбул. (2014 р.).

Каталог ст. 45.

1 робота  
3.

Сторожук Л.К.

Міжнародна виставка плакату і карикатури. Росія, м. Сургут (2014 р.),

Каталог стор. 76.

2 роботи  
4.

Сторожук Л.К.

Міжнародна виставка карикатури «Karpik-2014», Каталог ст.39. Польша, Зелена Гура (2014 р.)

1 робота  
5.

Сторожук Л.К.

Всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна», м. Київ., «Дорогами України», п.о. 120х80 см. 2012 р. Червень. 2014 р. Живопис, 1 робота  
6.

Сторожук Л.К.

Обласна виставка до Дня художника. ХО НСХУ. Вул. Дарвіна,11. листопад, 2014 р. Живопис «Осінь». П.о. 50х60. 2013 р.    
7.

Сторожук Л.К.

Виставка графіки. Березень. 2014 р. ХО НСХУ. «Політична графіка» 1 мал. т.п.

2014 р.