Breadcrumbs

 
 

Історія

 киев

Історія факультету архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва бере свій початок у 1922 р., коли у структурі Всеукраїнського технікуму комунального господарства був створений житлово-будівельний факультет. Протягом 1930-х років на базі факультету почали готувати фахівців з містобудування, паркового будівництва, а згодом і цивільного будівництва. У ті роки на факультеті (який входив вже до структури Харківського інституту комунального господарства) працював видатний вчений, академік архітектури О.М. Бекетов, який надав високу оцінку діяльності Харківського інституту інженерів комунального будівництва та Всеукраїнського центру архітектурно-художньої і будівельно-технічної освіти, який діяв при інституті. О.М. Бекетов став одним із фундаторів архітектурної школи інституту, приймав участь у створенні архітектурного кабінету та архітектурної майстерні. Він передав у фонди інституту свою приватну бібліотеку з історії архітектури. Творча і педагогічна спадщина О.М. Бекетова і досі є базисом для підготовки висококваліфікованих студентів-архітекторів.

Крім О.М.Бекетова у довоєнний період в інституті викладали такі видатні вчені як Ф.А. Черноморченко, А.М. Гінзбург, О.Л. Ейнгорн, О.В. Лінецький, О.І. Колесников, В.М. Петі та багато інших. Підготовка фахівців з будівництва та архітектури продовжувалася в ХІІКБ і у буремні роки війни. У 1942 р., згідно з розпорядженням Народного комісаріату комунального господарства УРСР, були організовані нові факультети, у тому числі і будівельний на якому готували спеціалістів з цивільного і промислового будівництва. Крім того було відкрито і архітектурний факультет. 

1киев

2киев

Протягом 1970-х – 1980-х років містобудівельний факультет очолювали: Б.І. Дмитрієв, Л.М. Окуневський, О.П. Сівцов, Ю.Т. Лупан, Б.М. Коржик, М.П. Бурак, В.І. Лусь, Т.Д. Рищенко. У 2015 р. факультет було реорганізовано, на його базі було утворено будівельний факультет та факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва.

Зараз на факультеті архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва здійснюють підготовку бакалаврів і магістрів 4 кафедри:

-  архітектури будівель і споруд, та дизайну архітектурного середовища;

-  містобудування;

-  основ архітектурного проектування та рисунку;

-  міського будівництва.

 

 

Серед 64 викладачів, які працюють на факультеті - 7 докторів наук, 9 професорів, 24 кандидата наук, 23 доцентів, 2 дійсних академіків і членів кореспондентів галузевих академій наук України, 3 лауреати Державної премії України, 9 членів союзу архітекторів України, 2 члени IKOMOS.

 

На факультеті навчається більше 600 студентів, з них понад 100 - іноземні громадяни.  Загальний ліцензійний обсяг на підготовку бакалаврів з напряму «Архітектура» становить 100 місць, за напрямом «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство» - 150 місць.

Ліцензійний обсяг підготовки магістрів архітекторів за спеціальністю «Містобудування» становить 50 місць, «Архітектура будівель і споруд» - 25 місць, «Дизайн архітектурного середовища» - 25 місць. Щорічний випуск фахівців з вищою освітою становить понад 150 осіб.

Активна співпраця факультету з широким колом підприємств та організацій дає можливість випускникам отримати перше робоче місце.

Серед партнерів - роботодавців, такі підприємства як: АТ «Трест Житлобуд-1», АТ «Проектний та науково-дослідний інститут», «Харківський ПромбудНДІпроект», Департамент управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, Головне управління Держкомзему в Харківській області.

Реальне працевлаштування випускників факультету складає 91%. Випускники факультету в повній мірі реалізують отримані знання й успішно працюють керівниками провідних підприємств та органів державного управління.