Кафедра архітектури будівель і споруд, та дизайну архітектурного середовища

САЙТ КАФЕДРИ

Кафедра архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища має давню історію, яка бере свій початок з 1934 року. Видатний архітектор А. Н. Бекетов був одним з перших її викладачів. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямом «Архітектура», магістрів за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд» для денної форми навчання.

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Фурсов Юрій Васильович, к. т. н., доцент.

Заступник начальника управління містобудування та архітектури Харківської обласної адміністрації з 10 грудня 2001 року. Магістр державної служби з 2002 року. Член Національної спілки архітекторів України з 2007 року. Кандидат технічних наук за спеціальністю "Будівельні конструкції, будівлі та споруди" з 2009 року. Член-кореспондент Академії будівництва України з 2011 року. Лауреат Державної премії України в галузі архітектури 2011 року.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

На кафедрі працюють 20 викладачів, у тому числі: докторів архітектури - 2, кандидатів архітектури - 9, професорів - 3, доцентів - 9, старших викладачів - 1, асистентів - 7, лаборантів - 2.