Спеціальності

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Інформація про спеціальність та контакти Сайт випускової кафедри
022 Дизайн  Дизайн bookphone1 Переглянути
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
bookphone1 Переглянути
035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська bookphone1 Переглянути

 051 Економіка

 Економіка підприємства bookphone1  Переглянути  
 Міжнародна економіка bookphone1 Переглянути
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит bookphone1 Переглянути 
 Фінансово-економічна безпека підприємства bookphone1 Переглянути
 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі bookphone1
 073 Менеджмент  Менеджмент організацій міського господарства bookphone1 Переглянути 
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу bookphone1  Переглянути
 Менеджмент. Управління проектами bookphone1  Переглянути
 Менеджмент міжнародних компаній    
 Логістика bookphone1 Переглянути
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу bookphone1  Переглянути
 101 Екологія  Екологія bookphone1 Переглянути
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки bookphone1  Переглянути 
 Комп'ютерні науки. Управління проектами bookphone1 Переглянути
 126 Інформаційні системи та технології  Інформаційні системи та технології bookphone1  Переглянути 
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електротехнічні системи електроспоживання bookphone1  Переглянути
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища bookphone1  Переглянути
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії  bookphone1 Переглянути
 Електромеханіка bookphone1 Переглянути
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Системна інженерія bookphone1  Переглянути
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища bookphone1 Переглянути
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології bookphone1  Переглянути
 191 Архітектура та містобудування
  
Архітектура
bookphone1  Переглянути
 192 Будівництво та цивільна інженерія
    
 Міське будівництво та господарство bookphone1 Переглянути
 Промислове і цивільне будівництво bookphone1 Переглянути
 Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)
bookphone1 Переглянути
 Цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція) bookphone1 Переглянути
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій bookphone1 Переглянути
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології bookphone1  Переглянути
 205 Лісове господарство  Лісове господарство  bookphone1  Переглянути
 206 Садово-паркове господарство  Садово-паркове господарство bookphone1 Переглянути
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа  bookphone1 Переглянути
 242 Туризм  Туризм  bookphone1 Переглянути
 263 Цивільна безпека  Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці  bookphone1

Переглянути

 Охорона праці
 Цивільний захист
 275 Транспортні технології   Транспортні технології (міський транспорт)
bookphone1 Переглянути
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування bookphone1 Переглянути

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Інформація про спеціальність та контакти Сайт випускової кафедри

 051 Економіка

 Економіка підприємства  bookphone1 Переглянути  
 071 Облік і оподаткування  Облік і аудит  bookphone1 Переглянути 
 073 Менеджмент Менеджмент (освітньо-наукова)   Переглянути
Бізнес-адміністрування  bookphone1 Переглянути 
Управління фінансово-економічною безпекою  bookphone1  Переглянути
 Менеджмент організацій і адміністрування
 bookphone1 Переглянути
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу  bookphone1 Переглянути
 Менеджмент. Управління проектами bookphone1  Переглянути 
 Логістика  bookphone1 Переглянути
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  bookphone1 Переглянути
 101 Екологія  Екологія міст
   Переглянути
 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки   Переглянути 
 Комп'ютерні науки. Управління проектами bookphone1 Переглянути
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і комплекси транспортних засобів   Переглянути 
Електричний транспорт  
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  
 Електротехнічні системи електроспоживання   Переглянути
Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток  
 bookphone1  Переглянути
 Світлотехніка і джерела світла
   Переглянути
 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)
  Переглянути 
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища   Переглянути
 191 Архітектура та містобудування
  
Архітектура будівель і споруд
    bookphone1   Переглянути
Архітектура будівель і споруд (освітньо-наукова) bookphone1
Дизайн архітектурного середовища bookphone1  Переглянути
Містобудування bookphone1 Переглянути 
 192 Будівництво та цивільна інженерія
    
 Міське будівництво та господарство

     bookphone1

Переглянути
 Промислове і цивільне будівництво bookphone1 Переглянути
 Водопостачання та водовідведення bookphone1 Переглянути 
 Теплогазопостачання і вентиляція  bookphone1 Переглянути 
 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова)
 bookphone1 Переглянути
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій   Переглянути
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  bookphone1 Переглянути
 206 Садово-паркове господарство  Садово-паркове господарство  bookphone1 Переглянути
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельна і ресторанна справа  bookphone1 Переглянути
 242 Туризм  Туризмознавство  bookphone1 Переглянути
 263 Цивільна безпека  Охорона праці bookphone1  Переглянути
 275 Транспортні технології   Транспортні системи

  bookphone1

Переглянути

 Організація перевезень і управління на транспорті bookphone1
 Розумний транспорт і логістика для міст bookphone1
 281 Публічне управління та адміністрування  Адміністративний менеджмент
  Переглянути 
 Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами  bookphone1