Наукова діяльність

НАПРЯМОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

На кафедрі створено наукову школу за напрямом «Територіально-просторовий розвиток міст і регіонів» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т.).

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

1. Регіональне стратегічне планування розвитку і реформування містобудівної документації
Результати досліджень реалізуються у формі наступних науково-дослідних робіт:
- «Формування територіальних утворень в умовах децентралізації» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В.Т.; виконавці ст. вик. Апатенко Т.М., ас. Панкеєва А.І.);
- «Концепция стратегии развития г. Харькова до 2030 г.» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В.Т.; виконавці – колектив авторів);
- «Концепция стратегии развития г. Чугуева, как структурной части Харьковской агломерации до 2020 г.» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В.Т.; виконавці – колектив авторів);
- колективна монографія «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів»;
- монографія «Стратегическое планирование развития мегаполисов и регионов» (автори Семенов В.Т., Штомпель Н.Е.).

2. Інноваційні розробки з покращення стану міської транспортної інфраструктури великих міст

В рамках цього напрямку проводились і проводяться наступні науково-дослідні роботи:
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Гордієнко С.М., д.т.н., проф. Линник І.Е., ст. викл. Черноносова Т.О., к.т.н., доц. Жидкова Т.В., ас. Чепурна С.М.);
- науково-дослідні роботи студентів: «Градостроительные аспекты создания системы общественного велопроката в г. Харькове» (науковий керівник - ст. викл. Гордієнко С.М.); «Необходимость организации пешеходных зон и пешеходных пространств в крупных городах» (науковий керівник - ст. викл. Черноносова Т.О.); «Проблемы и пути решения транспортной инфраструктуры в планировке современных городов» (науковий керівник – к.т.н., ст.викл., Шишкін Е.А.).

3. Енергозбереження та енергоефективність міського будівництва: перспективи інноваційного розвитку

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- науково-дослідна робота студента: «Екомісто ― сучасне втілення технологій майбутнього» (науковий керівник – ст. викл. Апатенко Т.М.);
- кандидатська дисертація ас. Вяткіна К.І. «Енергозберігаюча технологія портландцементу з використанням відходу переробки газового конденсату»;
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Гордієнко С.М., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., ас. Чепурна С.М., к.т.н., доц., Безлюбченко О.С., ст. викл. Апатенко Т.М.)

4. Інтеграція інноваційного потенціалу в сфері розвитку ландшафтно-рекреаційних утворень як фактор стратегічного розвитку регіону

В рамках цього напрямку проводились і проводяться наступні роботи:
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., д.т.н., проф. Линник І.Е., ст. викл. Черноносова Т.О., ас. Чепурна С.М., ст. викл. Апатенко Т.М.)

5. Інноваційні рішення реконструкції територій в межах історичного ареалу великих міст

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- монографія «Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища» (автори – к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Черноносова Т.О., ст. викл. Гордієнко С.М., к.т.н., доц. Жидкова Т.В.);
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., д.т.н., проф. Линник І.Е., ст. викл. Черноносова Т.О., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., ас. Чепурна С.М., ст. викл. Апатенко Т.М., к.т.н., доц., Безлюбченко О.С., ст. викл. Гордієнко С.М.);
- науково-дослідна робота студента «Перетворення промислових територій в структурі міста» (науковий керівник – ас. Панкеєва А.М.).

6. Нові тенденції територіально-просторового розвитку міської території

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- кандидатська дисертація ас. Панкєєвої А.М. «Принципи формування просторово-територіальної структури міської агломерації (на прикладі міста Харкова)» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т.);
- науково-дослідні роботи «Инверсия садовых домиков в коттеджные поселки» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т., виконавці – ст. викл. Мороз Н.В., ас. Панкеева А.М.); «Упреждение обрушений панельных зданий и обеспечение их эффективной и безопасной эксплуатации» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т., виконавці – к.т.н., доц. Жидкова Т.В., ст. викл. Н.В. Мороз, ас. А.М. Панкеєва, к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Управляемая агломерация крупных городов и регионов» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т., виконавці – ст. викл. Апатенко Т.М., к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Мороз Н.В., ас. Панкеєва А.М.), «Трансграничная интерагломерация (Харьков-Белгород-Воронеж-Донецк-Луганск-Ростов-на-Дону)» (науковий керівник – к.арх., проф. Семенов В.Т., виконавці – ст. викл. Н.В. Мороз, ас. А.М. Панкеєва), «Интерагломерация трансграничных регионов восточной Украины» (науковий керівник к.арх., проф. Семенов В. Т., виконавці – ст. викл. Апатенко Т.М. , ст. викл. Мороз Н.В. ас. Панкеева А.М., ас. Яковлєв П.А.),;
- науково-дослідні роботи студентів «Аналіз сучасних методів реконструкції міської забудови» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Напрямки і принципи реновації промислової забудови» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Функціонально-просторова організація торговельних комплексів в умовах реновації промислових будівель» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Функциональное зонирование города» (науковий керівник – к.т.н., ст.викл., Шишкін Е.А.), «Городские агломерации на современном этапе Украины» (науковий керівник – ст. викл. Черноносова Т.О.);
- монографія «Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища» (автор ас. Вяткін К.І.);
- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., к.т.н., доц., Безлюбченко О.С., ст. викл. Апатенко Т.М., д.т.н., проф. Линник І.Е., ас. Чепурна С.М., ас. Панкеєва А.М.).

7. Прогнозування еволюції ергатичних систем

В рамках цього напрямку проводились і проводяться наступні роботи:
- докторська дисертація Линник І.Е. «Теоретичні основи прогнозування еволюції ергономічної системи «водій – транспортний засіб – транспортна мережа - середовище» (науковий керівник д.т.н., проф. Доля В.К.) (2013 р.);
- кандидатська дисертація Жабіної А.І. «Прогнозування обсягів перевезень пасажирів метрополітеном з урахуванням впливу середовища (на прикладі м. Харкова)» (науковий керівник – д.т.н., проф. Линник І.Е.);
- науково-дослідна робота студента «Влияние факторов внешней среды на объемы перевозок пассажиров метрополітеном» (науковий керівник – д.т.н., проф. Линник І.Е., ас. Жабіна А.І.)

8. Системна оптимізація елементів доріг і вулиць за екологічними, ергономічними та техніко-економічними критеріями

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- кандидатська дисертація Кульбашної Н.І. «Ергономічне забезпечення умов руху на суміжних ділянках доріг» (науковий керівник – д.т.н., проф. Линник І. Е.);
- монографія «Оцінка та прогнозування екологічного стану доріг та виробничих баз дорожнього господарства» (автор – д.т.н., проф. Линник І. Е.).

9. Методологія архітектурно-будівельного проектування та конструювання, удосконалення конструкцій будівель і споруд

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:
- монографія «Архітектурно-будівельні конструкції, будівлі і споруди у винаходах» (автор – д.т.н., проф.. Романенко І.І.);
- кандидатська дисертація Гордієнко С.М. «Варіантні житлові будівлі каркасної індустріалізованої системи (на базі міжвидової серії 1.020-1/87)» (науковий керівник – д.т.н., проф. Романенко І.І.);
- кандидатська дисертація Шишкіна Е.А. «Напружено - деформований стан анкерування арматурних стержнів серпоподібного профілю акриловими клеями при дії статичного висмикувального зусилля» (науковий керівник к.т.н., проф. Золотов М.С.) (2014 р.);
- кандидатська дисертація Чепурної С.М. «Бетоны с повышенными физико-механическими свойствами и водонепроницаемостью за счет применения высокодисперсного мела» (науковий керівник д.т.н., проф. Плугін А.А.);
- науково-дослідна робота студента «Житлова індустріалізована будівельна система середньої поверховості» (науковий керівник д.т.н., проф. Романенко І. І.);
- навчальний посібник «Архитектурно-будівельні конструкції» (автори – ст. викл. Мороз Н.В, ас. Панкеєва А.М.).


НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОЗРОБКИ

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТ ГОРОДА

Наука 1

МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Наука 2

КОНЦЕПЦІЇ І СТРАТЕГІЇ СИСТЕМНОГО, СТАЛОГО І СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ І ВЕЛИКИХ МІСТ

Наука 3

В 2016 році колективом кафедри в співпраці зі співробітниками інших кафедр різних факультетів Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова видано колективну монографію «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів».


уменьш Монография

Авторами-розробниками якої є Апатенко Т. М., Безлюбченко О. С., Гайко Ю. І., Гончарова З. В., Гордієнко С. М., Жидкова Т. В., Завальний О. В., Линник І. Е., Мороз Н. В., Панкеєва А. М., Прасол В. М., Семенов В. Т., Сосіпатров А. М., Черноносова Т. О., Шишкін Е. А., Штомпель Н. Е.

В монографії представлені деякі укрупнені напрями наукових розробок кафедри міського будівництва. Розкриваються переваги створення тимчасових творчих колективів, концептуальні та стратегічні проекти з проблем розвитку та реформування міст, перспективні напрямки розвитку великих міст і регіонів: керована агломерація, інтерагломерація транскордонних регіонів України, визначення ризиків експлуатації будівель і ліквідації можливих руйнувань, перспективи інноваційного розвитку енергозбереження та енергоефективність міського будівництва, редевелопмент міських територій та об’єктів нерухомості. Пропонується системне вирішення комплексу завдань з переходу містобудівного комплексу до інноваційного соціально орієнтованого типу розвитку, формування інноваційної економіки, знань, що означає перетворення творчого потенціалу людини в провідний чинник економічного зростання і національної конкурентоспроможності.
Монографія призначена для наукових робітників, викладачів і співробітників ВНЗ, студентів, що навчаються за напрямами «Будівництво» та «Архітектура».

НАПРЯМОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ОСНОВ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ І РИСУНКУ

Список наукових праць, опублікованих у 2015 році:

Автори Назва роботи Назва видання Том, номер/випуск/ перша-остання сторінки роботи Режим доступу
Монографії
1 Вотінов М.А. Реновация и гуманизация общественных пространств в городской среде Харьк. нац. ун-т. гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. Х.: ХНУГХ, 2015. – 153 с. Друкований
2. Вотінов М.А. Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській політехніці

монографія:

За заг. ред. Б. С. Черкеса та Г. П. Петришин

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014-2015. 796/5 Друкований
Підручники
- - - - - -
Навчальні посібники
- - - - - -
Статті
1 Вотинов М.А. Приемы гуманизации промышленных территорий с сохранением производственной функции

Комунальне господарство міст.

Науково-технічний збірник. Серія: Технічні науки та архітектура

Х.: ХНУГХ, 2015. – № 123. – С. 68-73. http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4698
2 Вотинов М.А. Гуманизация предметно-пространственной среды центра крупнейшего города Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сборник научных трудов.

Одесса, ОГАСА 2015. – № 15 – С. 138-144.

Друкова-ний
3 Вотинов М.А. Пешеходные улицы и пешеходные зоны как объекты гуманизации городской среды Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Збірка наукових праць.

Х.: ХДАДМ, 2015. – № 1 – С. 83-88.

http://www.ksada.org/pdf/t2015-01-15-votinov.pdf
Тези доповідей
1

Вотинов М.А.

Эколого-эстетические аспекты гуманизации

ландшафтно-рекреационных объектов города

Материали

за XI международна

научна практична конференция

«Аchievement

ofhighschool - 2015»

17 – 25 november

Том 13,

София

«БЯЛ ГРАД-БГ» ООД. –

2015. – С. 48-51.

http://www.rusnauka.com/43_DWS_2015/Stroitelstvo/1_201742.doc.htm
2 Швець Л.М.

Дитячий центр ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  в дизайн-проектах студентів-архітекторів.  

Гендерна політика міст: історія і сучасність: матеріали IV міжнар.наук.-практ. конфер., Харків 6-7 жовтня 2015р. / [редкол.: Н.В. Бібік, Г.Г. Фесенко, З.О. Першай та інші]; Харків. Нац. Ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – Вип.5 – с. 323-325. http://gc.kname.edu.ua/images/docs/gengern_policy_2015/gend_policy_36.pdf
3 Богданова Л.О. Методика архітектурного проектування 1-3 курсів Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: композиція, мистецтво в програмі архітектурної підготовки». Київ: КНУБА, 2015. – с. 41 -
4 Мироненко О.В. «Pozytywnywpływarchitekturykrajobrazuwmieście» (Позитивний вплив ландшафтного дизайну в місті) міжнародна наукова конференція «Kulturowaicywilizacyjnatożsamość Polakówprzyrodawkreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnychitechnicznych» (Культурно-цивілізаційна ідентичність поляків – природа у творчості: художня, наукова, туризм, охорона здоров'я) м. Спале, Польща. – 2015    -
Статті у міжнародній наукометричній базі даних (Scopus) (Україна)
- - - - - -
               

Перелік наукових праць (статті), опублікованих та підготовлених до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях:

Автори Назва роботи Назва видання Том, номер/випуск/перша-остання сторінки роботи Режим доступу
Статті
1

Вотинов М.А.,

Крижановская Н.Я.

Проблемы экологии городской среды в Украине Современные информационные технологии, технические науки, строительство и архитектура, математика. Научно-теоретический и практический журнал «ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ» Казахстан. – № 9 (140) 2015. – С. 79-84.
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/Books/Gol_2014_3.pdf
 
наукометрическая база elibrary
Статті підготовлені до друку
1 Вотинов М.А. Инновационные особенности гуманизации городской среды в низкоуглеродных городах XI  Международ-ная научно-практическая конференция «Направления научной мысли – 2015»

Science and Education Ltd (Англия)

Сроки проведения: 30.12.2015 -07.01.2016

http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm
Статті у міжнародній наукометричній базі даних (Scopus) (Україна)
- - - - - -

Участь студентів у конференціях за межами Університету

ПІБ Подія  
1 -

-

-

Участь у конкурсах

ПІБ Робота Подія  
1.

Вінтаєва Н.С.,

Вінтаєв Д.Ю.

Участь у Всеукраїнській художній виставці «Різдвяний салон»

січень 2015 р., 

м. Київ.

 
2.

Вінтаєва Н.С.,

Вінтаєв Д.Ю.

Участь у Всеукраїнській художній виставці «Різдвяна»

січень 2015 р.,

м. Харків

 
3.

Вінтаєва Н.С.,

Вінтаєв Д.Ю.

Участь у весняній всеукраїнській художній виставці

квітень 2015 р.,

м. Харків

 
4. Вінтаєва Н.С. Участь у регіональній художній виставці «Анімалістична»

серпень, 2015 р.

м. Харків

 
5.

Вінтаєва Н.С.,

Вінтаєв Д.Ю.

Участь у Всеукраїнській художній виставці   присвячена Дню художника

жовтень, 2015 р.

м. Харків

 
6. Вінтаєв Д.Ю. Участь у Всеукраїнській художній виставці   присвячена Дню художника жовтень, м. Київ, 2015р.  
7. Мирончик П.В. Харківська художня галерея С. Висильковского. Живописна робота  «Натюрморт» 80х75 –  синтетичний проект СтАрт. квітень, м. Харків, 2015 р.   
8. Мирончик П.В. Живописна робота «Двадцять років великої перемоги» 60х75 «Народження» м. Харків, 2015  
9. Манохін В.П. Харківська художня галерея С. Висильковского. Живописна робота «Релігія» 65х60 – проект СтАРТ.    квітень, м. Харків, 2015 р.   
10. Манохін В.П. Живописна робота «Ранок» 60х75 у виставці «Двадцять років великої перемоги»  м. Харків, 2015  
11. Коровкіна Г.А. Підготовка студентів до участі у VIIВсеукраїнському фестивалі робо техніки «ROBOTICA» м. Київ, 2015  
12. Швець Л.М. Підготовка студентів до участі у ІХРегіональному конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» м. Харків, 27 квітня 2015р.  
13.

Богданова Л.О.

Швець Л.М.

Підготовка студентів до участі у XXIII-XXIVогляду-конкурсу дипломних робіт «Архосвіта 2015». м. Київ, 26-31 жовтня, 2015р.  
14.

Богданова Л.О.

Швець Л.М.

Підготовка студентів до участі у II Міжнародному молодіжному фестивалі архітектури 2015 ARCHIVISION. м. Одеса, 9-10 вересня  2015 р.  

Зав. каф. ОАПіР                                                                           доц. Вотінов М.А.

Список наукових праць, опублікованих у 2014 році:

Автори Назва роботи Назва видання Том, номер/випуск/перша-остання сторінки роботи Режим доступу
Монографії
1 Вотінов М.А. Реновация и гуманизация общественных пространств в городской среде Харьк. нац. ун-т. гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. Х.: ХНУГХ, 2014. – 154 с. Електрон-ний
2 Шубович С.О., Вінтаєва Н.С., Коптєва Г.Л., Соловйова О.С., Сисоєва В.В. Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова Х.: ХНУГХ, 2014. – 237 с. Друкова-ний
3

Шипулін. В.Д.

Патракеєв І. М.

Толстохатько В.А.

Трипуніна Н.П.

Древаль І.В.

Швець Л.М.

Завальний О.В.

Черноносова Т.О.

Гордієнко С.М.

Жидкова Т.В.

Сосіпатров А.М., за ред.

Семенова В.Т.

Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова Х.: ХНУГХ, 2014. – 213 с. Друкова-ний
Підручники
- - - - - -
Навчальні посібники
- - - - - -
Статті
1

Вотінов М.А.

Типология общественных пространств и характеристика их гуманизации. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сборник научных трудов. Одесса, ОГАСА 2014. – № 14. – С. 103-109 Друкова-ний
2 Вотінов М.А. Низкоуглеродные города как объекты гуманизации городской среды Науковий вісник будівництва. Х.: ХНУБА, № 4 (78), 2014. – С. 53-58 Друкова-ний
3 Коровкіна Г.А., Жукова О.С. Способи гармонізації архітектурного міського середовища Науковий вісник будівництва Х.: ХНУБА, № 4 (78), 2014. – С. 45-50 Друкова-ний
4 Вотинов М. А. Специфика формирования эко-ноосферного устойчивого города Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник К.:КНУБА, 2014. – Вип. 53. – С. 27-33 Друкова-ний
5 Богданова Л. О. Перспективное использование объектов историко-культурного наследия в целях туризма

Вестник

БГТУ им. В. Г. Шухова

Б. : БГТУ, №1, 2014. – С.7-9 Друкова-ний
Тези доповідей
1

Вотинов М.А.

Ландшафтный дизайн как средство гуманизации городской среды. Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания», - 2014.

Том 44 – София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. –        С. 73-76.

Друкова-ний
2 Вотинов М.А. Ноосферный подход к исследованию среды жизнедеятельности как средство ее гуманизации. MaterialyXmezinarodnivedeckoprakticakonference «Efektivninastrojemodernichved – 2014». Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 37-40. Друкова-ний
3

Вотинов М.А.

Формирование туристических комплексов как объектов гуманизации городской среды в Украине. Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 258-260.

Електрон-ний
4

Мироненко В.П.,

Мироненко О.В.,

В.С. Маслова

Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в

современном городе

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 188-190.

Електрон-ний
5 Єрошкіна О.О.

Проблеми збереження й відновлення сакральної

архітектурної спадщини у вдосконаленні

архітектурного середовища   історичної частини

найбільшого міста (на прикладі Харкова)

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 207-208.

Електрон-ний
6 Манохин В.П.

Использование опыта мастеров харьковской

архитектурной школы в ходе реконструкции

исторической застройки Харькова

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 225-226.

Електрон-ний
7 Швець Л.М.

Зовнішні залізничні комунікації у міжнародній

інтеграції малих та середніх міст.

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 232-234

Електрон-ний
8 Усачева Е.Ю. Принципы реабилитации малых парков Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 251-252

Електрон-ний
9 Богданова Л.О.

Креативні туристичні об’єкти, як засіб формування

мобільної рекреації

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 265-266

Електрон-ний
10 Коровкина А.А. Архитектурные новации и современные технологии Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 163-165 Електрон-ний
Статті у міжнародній наукометричній базі даних (Scopus) (Україна)
- - - - - -
                 

Перелік наукових праць (статті), опублікованих та підготовлених до друку у 2014 році у зарубіжних виданнях:

Автори Назва роботи Назва видання Том, номер/випуск/перша-остання сторінки роботи Режим доступу
Статті
1

Вотинов М.А.

Особенности формирования общественных пространств в городской среде. Научно-теоретический журнал «Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова».

Белгород, Б.:БГТУ, 2014. – № 4 – С. 36-40.

Друкований
2

Крижановская Н.Я.,

Вотинов М.А.

Преобразование промышленных объектов как приоритетное направление гуманизации городской среды. Экология, сельское хозяйство, строительство и архитектура. Современный научный вестник.

Руснаучкнига, 2014. – № 21 – С. 80-85.

Друкований
3 Швець Л.М. Прийоми містобудівного формування залізничних вокзальних комплексів малих та середніх міст. Международное научное издание SWorld, сборник научных трудов. Иваново, Маркова АД,   2014. –         № 3 (36) –    С. 27-31. Друкований
Статті підготовлені до друку
- - - - - -
Статті у міжнародній наукометричній базі даних (Scopus) (Україна)
- - - - - -

Участь у конкурсах та виставках

ПІБ Подія Робота  
1. Сторожук Л.К.

Персональна ювілейна виставка: «Творчі грані». ХО НСХУ (Будинок художника) Вул. Дарвіна, 11. /Квітень, травень, червень, (2014 рік.) Леонід Сторожук, заслужений діяч мистецтв України.

60 робіт - живопис;

10 робіт - гумористичний живопис;

50 аркушів (120 робіт) (карикатура , шарж, гумористичний малюнок, замальовки);

Відеофільми - 60 хв. (документальне відео, анімаційні фільми, репортажі).

 
2.

Сторожук Л.К.

Міжнародна виставка карикатури. Турція,          м. Стамбул. (2014 р.).

Каталог ст. 45.

1 робота  
3.

Сторожук Л.К.

Міжнародна виставка плакату і карикатури. Росія, м. Сургут (2014 р.),

Каталог стор. 76.

2 роботи  
4.

Сторожук Л.К.

Міжнародна виставка карикатури «Karpik-2014», Каталог ст.39. Польша, Зелена Гура (2014 р.)

1 робота  
5.

Сторожук Л.К.

Всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна», м. Київ., «Дорогами України», п.о. 120х80 см. 2012 р. Червень. 2014 р. Живопис, 1 робота  
6.

Сторожук Л.К.

Обласна виставка до Дня художника. ХО НСХУ. Вул. Дарвіна,11. листопад, 2014 р. Живопис «Осінь». П.о. 50х60. 2013 р.    
7.

Сторожук Л.К.

Виставка графіки. Березень. 2014 р. ХО НСХУ. «Політична графіка» 1 мал. т.п.

2014 р.

   

 

Кафедра Архитектуры зданий и сооружений и дизайна архитектурной среды

На кафедре архитектуры зданий и сооружений и дизайна архитектурной среды представлена научная школа под руководством доктора архитектуры, профессора Н. Я. Крижановской по таким специальностям:

  • 18.00.01 - теория и реставрация памятников архитектуры;
  • 18.00.02 - архитектура зданий и сооружений.

На кафедре ведется деятельность сотрудников в виде написания научных статей, участия в научных конференциях, подготовкой студентов к семинарам, украинским и международным конференциям и т.д.


    Крижановская Нелли Яковлевна, доктор архитектуры, профессор

БИОГРАФИЯ

Родилась в 1944 г. Закончила Харьковский инженерно-строительный институт в 1972 г. по специальности "Архитектура ", диплом № 800762. Кандидат архитектуры с 1979 г. Доктор архитектуры с 1997 г. Докторскую диссертацию защитила в специализированном ученом совете Киевского государственного технического университета строительства и архитектуры, диплом ДН № 003426.

Крижановская Н.Я. с 1998 г. работала на должности зав. кафедрой Архитектурного и Ландшафтного Проектирования по контракту до 2010 г. С 2010 г. по 2016 г. работает профессором этой же кафедры. С 2016 г. приказом ректора Университета назначена на должность заведующей кафедры архитектуры зданий и сооружений и дизайна архитектурной среды.

Стаж педагогической работы в высших учебных заведениях IV уровня аккредитации на 01 марта 2016 г. составляет 44 года. Имеет более 100 публикаций, авторское свидетельство, в т.ч. 10 монографий, 2 учебника, 5 учебных пособий, более 20 методических указаний.

Принимает участие в педагогической, методической и научно-организационной роботах. Основные учебные дисциплины, которые подготовила и преподает: "Ландшафтная архитектура", "Основы ландшафтного дизайна" для студентов специальностей – "Архитектура" в ХНУГХ им. А.Н. Бекетова.

Ведет практические занятия, руководит курсовым и дипломным проектированием, готовит магистров и аспирантов, а также руководит мастерской «Ландшафтного дизайна», принимает активное участие в выставках и научно-технических конференциях.

Крижановская Н.Я. является членом Специализированного ученого совета Д 64.056.02 при Харьковском Национальном Университете Строительства и Архитектуры по специальности 18.00.01 – теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

Под руководством Крижановской Н.Я. подготовлено более 10 кандидатов архитектуры за последние 10 лет.

  

  НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО АСПИРАНТАМИ (СОИСКАТЕЛЯМИ) 

Кандидатские диссертации аспирантов, соискателей и преподавателей кафедрыархитектуры зданий и сооружений и дизайна архитектурной среды, подготовленные под руководством доктора архитектуры, профессора Нелли Яковлевны Крижановской:

Гордиенко Юлия Сергеевна. Принципы формирования природоинтегрированной архитектуры. Диссертация на получение научной степени кандидата архитектуры. Специальность 18.00.01 – Теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

Мироненко Олег Викторович. Эрго-дизайнерские средства усовершенствования архитектурной среды города (на примере малоэтажной жилой застройки). Диссертация на получение научной степени кандидата архитектуры. Специальность 18.00.01 – Теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

Цигичко Светлана Петровна. Усовершенствование эколого-эстетических свойств архитектурной среды крупных городов (ландшафтный аспект). Диссертация на получение научной степени кандидата архитектуры. Специальность 18.00.01 – Теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

Дубинский Владимир Петрович. Архитектурно-художественные принципы формирования свето-цветовой среды современного города. Диссертация на получение научной степени кандидата архитектуры. Специальность 18.00.01 – Теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

Лу Пен. Традиции и новации в формировании архитектурной среды объектов туризма в Китае.Диссертация на получение научной степени кандидата архитектуры. Специальность 18.00.01 – Теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

Сокольская Ольга Сергеевна. Формирование рекреационной среды для молодежи. Диссертация на получение научной степени кандидата архитектуры. Специальность 18.00.01 – Теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

Хусам Халиль Бадра. Региональные традиции архитектуры жилой среды в странах Аль-Шама.Диссертация на получение научной степени кандидата архитектуры. Специальность 18.00.01 – Теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

Али Хассан Шехади. Формирование архитектурно-ландшафтной среды города в арабских странах (на примере Ливана). Диссертация на получение научной степени кандидата архитектуры.Специальность 18.00.01 – Теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

Усачова Елена Юрьевна. Усовершенствование композиционных приемов формирования рекреационной среды для детей в современном городе (на примере Харькова). Диссертация на получение научной степени кандидата архитектуры. Специальность 18.00.01 – Теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

Янкович Софья Степановна. Формирование промежуточных рекреационных пространств в  архитектурной среде. Диссертация на получение научной степени кандидата архитектуры.Специальность 18.00.01 – Теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

Смирнова Ольга Вячеславовна. Формирование природоинтегрированных индивидуальных жилых зданий повышенной комфортности. Диссертация на получение научной степени кандидата архитектуры. Специальность 18.00.02 – Архитектура зданий и сооружений.

  


 СТАТЬИ

Крижановская Н.Я., Смирнова О.В. Этимология  термина «инновации» в архитектурно-градостроительной деятельности.

Крижановская Н.Я., Смирнова О.В. Критерии формирования элитного малого сада.

Дубинский В. П. Бифуркации, неустойчивость, архитектура / В. П. Дубинский // Архітектурний вісник КНУБА. - 2014. - Вип. 4. - С. 17-28.

Дубинский В. П. Парадигма сложности в архитектуре / В. П. Дубинский // Архітектурний вісник КНУБА. - 2014. - Вип. 4. - С. 29-39.

Мироненко В. П. Анализ современных тенденций и подходов к проблеме проектирования динамической архитектуры / В. П. Мироненко, Е. А. Цурикова // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. - 2014. - Вип. 2. - С. 138-143.

  Дудка О. М. Конкурс на забудову Рінгштрассе як приклад удосконалення міського середовища / Дудка О.М. // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб.  - Х.: ХНУМГ. - 2013. Вип. 112. - С. 196-200.

Смирнова О. В. Приемы модульного формообразования инновационных жилых зданий// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб.наук.пр. Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2015. – Вип. № 1. – С. 106-110.

Смирнова О.В. ЛОФТ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. / О.В. Смирнова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. збірник. – Харків: ХНУМГ,2014. - Вип. 118. – С.138-141.

Смирнова О.В. Типологическая характеристика индивидуальных жилых домов повышенной комфортности. / О.В. Смирнова // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. - 2013. - Вип. 13. - С. 129-134.

Смирнова О.В. Рельеф как формообразующее средство индивидуальных жилых домов повышенной комфортности.

Смирнова О.В. Формирование индивидуального микроклимата в жилой ячейке повышенной комфортности.

Попова О. А. Современное состояние и тенденции развития лофта / О. А. Попова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Х. : ХНАГХ, 2011. – Вып. 101. – С. 570 – 574.

Коноплева Е. В. Средства организации архитектурной среды свободных пространств в процессе реконструкции центров исторических городов /  Е. В. Коноплева // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сборник. - Х.: ХНАГХ, 2011. - Вып. 101. - С. 562-565.

Коноплева Е. В., Гура Д. Н. Специфика размещения многофункциональных комплексов в структуре крупнейших городов / Е. В. Коноплева, Д. Н. Гура // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сборник. - Х.: ХНАГХ, 2011.

Древаль І.В., Камардаш С.І. Аспекти використання об’єктів історико -містобудівної спадщини у туристсько-рекреаційній діяльності (на прикладі м.Бахчисарая).

Криворучко Н. І. Міждисциплінарні дослідження в місто­бу­ду­ванні у форматі містобудівної освіти. / Н.І. Криворучко // Регіональні проблеми архітекту­ри та містобудування.Збір.наук.праць. Вип.13-14. Традиція та новаторство. / гол. ред. кол., гол. ред. В.П.Уреньов. Одеса: Астропринт, 2015.

Лукьянович B. К. Творческое наследие В.Г. Шухова в Украине. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми архітектури і містобудування в умовах міжнародної інтеграції». Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2014. – С. 229-232.

Жукова О. С. Ретроспектива энергосберегающих подходов в градостроительстве / О.С. Жукова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. - Х.: ХНУМГ. - 2013. Вип. 112. - С. 201-2015.

Гура Д. Н. Современные тенденции пространственной организации многофункциональных комплексов / Д. Н. Гура // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сборник. - Х.: ХНАГХ. - 2012.

 Позднякова Н. П. Генезис архитектурной пластики г. Харькова (XVII-XX ст.) / Н. П. Позднякова //Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сборник. - Х.: ХНАГХ, 2011. - Вып. 101. - С. 575-579.

Гамалей Г.В. Композиционная роль сложных ландшафтов в городской среде (на примере г. Харькова). Международная научно-техническая конференция. апрель 2009. – Пенза: ПГУАС.

Шубович С.А., Гамалей Г.В. Игровой аспект исторической структуры города (на примере квартала по ул. Рымарской в г. Харькове). // Науковий вісник будівництва. Вип. 39.- Харків – ХДТУБА ХОТВ АБУ 2006 р. – С. 42-45.

Гамалей Г.В., Лякун О.А. Коммуникативный потенциал композиционно-ландшафтных структур города / Г.В. Гамалей, О.А. Лякун // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. - 2009. - Вып. 9. - С. 106-111.

Гамалей Г.В. Феноменологическая структура ландшафта. / Матеріали Всеукраїнської конференції "Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього архітектора вченого". Тези доповідей. - Харків: ХДТУБА. - 2007 р. - 180 с.

Позднякова Н.П. Особенности формирования и развития архитектурной пластики крупного города. Классификация архитектурной пластики. / Н.П. Позднякова // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. - 2009. - вып. 9. - С. 111-117.

Дудка О. М. Розвиток формотворення як основний зміст конкурсної діяльності. / О. М. Дудка // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції [Текст]: матеріали між нар. наук.-техн. конф., Харків, 27-28 листопада 2014 р.: тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В.(відповід. ред..), Жмурко Ю.В., Вітченко Д.М. та ін.], – Х.: ХНУМГ , 2014. – 297 с. в надзаг.: Варн. Вільний ун-т ім.. Чорноризця Храбра (Болг.), Харк. нац.. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, Харк. нац. ун-т буд. та архіт.

Криворучко Н.И., Романенко А.Л. Джентрификация промышленных прибрежных территорий как метод устойчивого развития. / Н.И. Криворучко, А.Л. Романенко // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції [Текст]: матеріали між нар. наук.-техн. конф., Харків, 27-28 листопада 2014 р.: тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В.(відповід. ред..), Жмурко Ю.В., Вітченко Д.М. та ін.], – Х.: ХНУМГ , 2014. – 297 с. в надзаг.: Варн. Вільний ун-т ім.. Чорноризця Храбра (Болг.), Харк. нац.. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, Харк. нац. ун-т буд. та архіт. - С. 91-93.

Дудка О. М. Архітектурні конкурси як засіб пошуку нових рішень та їх вплив на формування новітніх архітектурних ідей / О. М. Дудка // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2011. – Вип. 99. – С. 539-544.

Криворучко Н.І., М. Моради. Вопросы формирования архитектурной композиции деловых центров: постановочная часть. // Теорія та історія архітектури// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. - Харків.№ 1. 2011. С.83-90.

Крижановская Н. Я. Формирование открытых архитектурных пространств центра Харькова с учетом влияния природных факторов      / Н.Я. Крижановская, М.А. Вотинов // Досвід та перспективи розвитку міст України. – К.: Ін-т «ДІПРОМІСТО» Київ. – 2011. – № 20 – С. 107-113.

Конопльова О.В. Специфіка формування комфортного середовища в зонах реконструкції та реновації центральних районів міста. – 2015.

Конопльова О.В.,Шевченко А.В. Current Trends in Formation of the Architectural Spatial Environment of the Cultural- Educational Centers. Forum for young researchers “Innovative Methods in Teaching English in Higher and Secondary Education”- Kh.,May 25-26, 2015.

Шушлякова О.С., Лінник А.О. Екологізація урбанізованого середовища як основний фактор сталого розвитку міст. VIII Всеукраїнська студ. науково-технічна конфе­ренція «Сталий розвиток міст». Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2015.

Шушлякова О.С., Панасенко А.С. Проблемы формирования архитектурно-пространственной композиции исторических городов. VIIIВсеукраїнська студ. науково-технічна конфе­ренція «Сталий розвиток міст». Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2015.

 Igor Shumakov, Yuri Fursov, Anatoli Gontar. Solution of optimizing problems of engineering preparation of underground construction. DGKS Drustvo Gradevinskin Konstruktera srbijeZbornik Radova Novi Sad 24-26. Septembar, Сербія.№ 14. Kongres 1014, 123-131.

Шмуклер В.С., Евзеров И.Д., Фурсов Ю.В., Резник П.А.Экспериментальный метод исследо­ваний конструкций на температурные воздей­ствия.Х.: ХНУБА, Науковий вісник будівництва ISSN 2311-7257.- № 3 (77), 2014. 235-239.

Смирнова О.В.Типологические особенности формиро­вания высотных многофункциональных архи­тектур­ных комплексов/ О.В. Смірнова //Містобуду­вання та територіальне планування: наук.-техн. збірник. –Київ: КНУБА,2014. –№53. – С.502-508.

Позднякова Н.П. Принципы и приемы организации городской среды средствами архитектурной пластики. / Н.П. Позднякова // Научно-теоретический журнал Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгород, 2014. – №1– С.13-16.

Жукова О.С., Коровкіна Г.А. Способи гармонізації архітектурного міського середовища.-Науковий вісник будів­ництва Х.: ХНУБА, №4 (78), 2014. – с. 45-50.

Дудка О.М. Роль творческих конкурсов в развитии архитектурной теории и практики. Вестник БГТУ им. В.Г.Шухова. Вып. №1, 2014, с.27-30.

Гура Д. М. Композиционные приемы организации внутреннего пространства многофункцио­нальных комплексов. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми архі­тек­тури і містобудування в умовах міжна­родної інтеграції». Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – С. 162-163.

Мироненко В. П. Аспекты формирования технопарка как многофункционального комплекса / В. П. Мироненко, М. В. Поливанова // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. - 2014. - Вип. 2. - С. 131-137.

Криворучко Н. І. Методологические основы архитектур­ного проектирования в условиях евроинтегра­ции. - Міжнародна науков-практична конферен­ція «Сучасні проблеми архітектури і містобуду­ван­ня в умовах міжнародної інтеграції» - Харків: ХНУМГ.-2014 – С. 155-157.

Мухортов М. Л. Аркологічні ідеї в урбаністиці початку ХХІст. Міжнар. науково-технічна конференція «Сучасні проблеми архітектури і містобуду­вання в умовах міжнародної інтеграції». Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. – С. 157-158.

Попова О.А. Специфика формирования лофта в город­ской среде. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми архітектури і містобудування в умовах міжнародної інтег­рації». Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – С. 147-149.

Смирнова О.В. Образное проектирование как совре­мен­ное направление в формировании инновационных общественных зданий. / О.В. Смирнова // Орал­дын FылымЖаршысы.Научно-теорети­чес­кий и практический журнал. – Казахстан, ЖШС «Уралнаучкнига, 2015.№9 (140)–С. 85-89.

Крижановська Н.Я., Вотінов М.А. Преобразование промышленных объек­тов как приоритетное направление гуманизации город­ской среды. / Н.Я. Крижановская, М.А. Вотинов // Экология, сельское хозяйство, строительство и архитектура. Современный научный вестник. – Руснаучкнига, 2014. – № 21 – С. 80-85.

Крижановська Н.Я., Вотінов М.А. Проблемы экологии городской среды в Украине. / Н.Я. Крижановская, М.А. Вотинов// Современные информационные технологии, технические науки, строительство и архитек­тура, математика. Научно-теоретический и прак­ти­ческий журнал «ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ», Казахстан. – № 9 (140) 2015. –С. 79-84.


ДИПЛОМЫ

СПИСОК ДИПЛОМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И ВЫПУСКНИКАМИ КАФЕДРЫ НАМЕЖДУНАРОДНЫХ СМОТРАХ-КОНКУРСАХ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ И РАБОТ ПО АРХИТЕКТУРЕ (за период 2008-2014 гг.):

1. Диплом І степени за магистерскую работу "Реновация архитектурно-ландшафтной среды гидропарковых комплексов (на примере Харькова). Получен магистром архитектуры А. В. Гулак в 2008 г. на Международном смотре-конкурсе дипломных проектов и работ по архитектуре (Межрегиональная общественная организация содействия архитектурному образованию, 2008 г.)Руководитель - доктор архитектуры, профессор Крижановская.

2. Диплом руководителю дипломного проекта за внедрение в методику дипломного проектирования экологических знаний и принципов устойчивого развития. Получен доктором архитектуры, профессором Н. Я. Крижановской на XVII международном смотре-конкурсе лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну (Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2008 г.)

3. Диплом I степени за магистерскую работу "Формирование городского центра в условиях доминирования природного ландшафта (на примере г. Изюма Харьковской области)". Получен Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. А. Н. Бекетова на Международном смотре-конкурсе дипломных проектов и работ по архитектуре (Межрегиональная общественная организация содействия архитектурному образованию). Магистрант Гулиева Э. М. Руководитель - кандидат архитектуры, профессор Кодин В. А.

4. Грамота Международной ассоциации союзов архитекторов. Награжден Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова за магистерскую работу "Формирование городского центра в условиях доминирования природного ландшафта (на примере г. Изюма Харьковской области)". Магистрантка - Гулиева Э. М. Руководитель - профессор КодинВ.А.

СПИСОК ДИПЛОМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И ВЫПУСКНИКАМИ КАФЕДРЫ НА ВСЕУКРАИНСКИХ КОНКУРСАХ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ, СМОТРАХ-КОНКУРСАХ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ И РАБОТ ПО АРХИТЕКТУРЕ (за период 2008-2015 гг.):

1. Диплом за серию книг и учебник по ландшафтному дизайну городской среды (2005-2008 гг.).Получен доктором архитектуры, профессором Н. Я. Крижановской на XVII смотре-конкурсе дипломных проектов (г. Ровно, 2008 г.)

2. Диплом І степени за магистерскую дипломную работу "Совершенствование формирования уникальных ландшафтных объектов в центрах крупнейших городов (на примере Харькова). Получен магистром архитектуры Д. Сенчук на XVIV смотре-конкурсе дипломных проектов ("Национальный университет "Львовская политехника", г. Львов, 2010 г). Руководитель - доктор архитектуры, профессор Н. Я. Крижановская.

3. Диплом "За значительный вклад в развитие архитектурной науки и образования в 2009-2010 г." в изданиях: монография Н. Я. Крижановской, Ю. С. Гордиенко, И. А. Дёгтева "Открытые архитектурные пространства центра Харькова", учебное пособие В. А. Кодина "Основы реконструкции исторических городов". Получен Харьковской национальной академией городского хозяйства на XVIV смотре-конкурсе дипломных проектов ("Национальный университет "Львовская политехника", г. Львов, 2010 г.).

4. Диплом І степени за магистерскую дипломную работу "Архитектурно-ландшафтное формирование малого сада возле индивидуальных жилых домов повышенной комфортности". Получен магистром архитектуры О. В. Смирновой на XXI смотре-конкурсе дипломных проектов (ХНУСА, г. Харьков, 2012г.) Руководитель - доктор архитектуры, профессор Н. Я. Крижановская.

5. Диплом ІІІ степени Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам 2011/2012 учебного года по направлению "Строительство и архитектура". Получен студенткой 6-го курса О. В. Смирновой в 2012 году. Руководитель - доктор архитектуры, профессор Н. Я. Крижановская.

6. Диплом II степени Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по естественным,техническим и гуманитарным наукам 2014/2015 учебного года в области «Архитектура зданий исооружений». Получен студенткой 6-го курса А. С. Резанович в 2015 году. Руководитель - кандидат архитектуры, доцент Е. Н. Дудка.